Διαθεσιμότητα Μαθήματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να "αποκρύψετε" το μάθημά σας εντελώς.

Δεν θα εμφανιστεί σε καμία λίστα μαθημάτων, εκτός από των καθηγητών του μαθήματος και των διαχειριστών.

Ακόμα κι αν οι φοιτητές προσπαθήσουν να μπουν στη διεύθυνση του μαθήματος απευθείας, δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English