Οι μορφές μαθημάτων του Moodle

Εβδομαδιαία μορφή

    Το μάθημα είναι οργανωμένο ανά εβδομάδα, με σαφή ημερομηνία έναρξης και λήξης. Κάθε εβδομάδα αποτελείται από δραστηριότητες. Μερικές, όπως τα ημερολόγια, μπορεί να έχουν "ανοιχτά παράθυρα", πχ. δύο εβδομάδων, με το πέρας των οποίων παύουν να είναι διαθέσιμα.

Θεματική μορφή

    Παρόμοια με την εβδομαδιαία μορφή, μόνο που κάθε "εβδομάδα" ονομάζεται "θέμα". Ένα "θέμα" δεν έχει κανένα χρονικό περιορισμό. Δε χρειάζεται να οριστούν κάποιες ημερομηνίες.

Κοινωνική μορφή

    Αυτή η μορφή προσανατολίζεται γύρω από μια ενιαία ομάδα συζητήσεων, την Κοινωνική ομάδα συζητήσεων, η οποίο εμφανίζεται στην κύρια σελίδα. Είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις οι οποίες απαίτούν μια πιο χαλαρή μορφή. Δεν είναι καν απαραίτητο να περιέχει μαθήματα. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πίνακας ανακοινώσεων ενός τμήματος σε μια εταιρία.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English