Πλήρες όνομα μαθήματος

Το πλήρες όνομα μαθήματος φαίνεται στην κορυφή της οθόνης και στη λίστα μαθημάτων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας