Βαθμοί

Πολλές από τις δραστηριότητες επιτρέπουν τη ρύθμιση των βαθμών.

Εξ ορισμού, τα αποτελέσματα όλων των βαθμών του μαθήματος μπορούν να φανούν στη σελίδα των βαθμών, που είναι διαθέσιμη από την κυρίως σελίδα του μαθήματος.

Αν ένας καθηγητής δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί βαθμούς σε ένα μάθημα ή απλώς θέλει να κρύβει τους βαθμούς από τους φοιτητές, τότε μπορεί να απενεργοποιήσει την εμφάνιση των βαθμών από τις Ρυθμίσεις Μαθήματος. Αυτό δεν περιορίζει τη χρησιμοποίηση ή ρύθμιση των βαθμών, απλώς δεν επιτρέπει να είναι τα αποτελέσματα εμφανή από τους φοιτητές.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English