Αριθμός μαθημάτων για Εβδομαδιαία/Θεματική μορφή

Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται μόνο απο την "Εβδομαδιαία" και τη "Θεματική" μορφή μαθημάτων.

Στην "Εβδομαδιαία" μορφή, καθορίζει τον αριθμό των εβδομάδων που θα τρέχει το μάθημα, αρχίζοντας απο την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Στη "Θεματική" μορφή, καθορίζει τον αριθμό των θεμάτων στο μάθημα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English