Πρόσφατη δραστηριότητα

Το Moodle μπορεί να εμφανίσει "πρόσφατη δραστηριότητα" στην αρχική σελίδα μαθημάτων.

Αυτό δείχνει οτιδήποτε έχει συμβεί στα μαθήματα απο τότε που ο χρήστης έκανε για τελευταία φορά σύνδεση με τη σελίδα μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων νέων μηνυμάτων, νέων χρηστών, ενδεχομένων εκδρομών κ.α.

Συνίσταται να μένει αυτή η επιλογή ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς αυτή δίνει έναν αέρα δραστηριότητας στα μαθήματά σας. Γνωρίζοντας επίσης τι κάνει ο καθένας, μας βοηθάει στο να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα συνεργασίας στην τάξη.

Η επιλογή αυτή μπορεί να επιβραδύνει την εμφάνιση της σελίδας μαθημάτων για υπερβολικά μεγάλα μαθήματα και έτσι ίσως είναι προτιμότερο να απενεργοποιείται για τέτοια μαθήματα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας