Κλειδί εγγραφής μαθήματος

Ένα κλειδί εγγραφής μαθημάτων κρατάει τους ανεπιθύμητους χρήστες μακριά απο τα μαθήματά σας.

Εαν δεν χρησιμοποιήσετε κλειδί, τότε καθένας που έχει δημιουργήσει ένα Moodle όνομα χρήστη σε αυτή τη τοποθεσία, θα είναι ικανός να εγγραφεί στο μαθήμά σας απλά πηγαίνοντας σε αυτό.

Εάν χρησιμοποιήσετε κλειδί εγγραφής, οι φοιτητές που θα προσπαθήσουν να πάνε σε αυτό το μάθημα την ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΟΝΟ, θα πρέπει να συμπληρώσουν το κλειδί ώστε να τους επιτραπεί η πρόσβαση.

Η ιδέα είναι να διαδώσετε τον κωδικό αυτό σε συγκεκριμένους χρήστες χρησιμοποιώντας άλλα μέσα όπως προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραδοσιακό ταχυδρομείο, μέσω τηλεφώνου ή ακόμα πρόσωπο με πρόσωπο σε μία αίθουσα.

Εάν ο κωδικός αυτός "διαρρεύσει" και έχετε εγγραφές ανεπιθύμητων χρηστών, μπορείτε να τους διαγράψετε (δείτε τη σελίδα με το προσωπικό τους προφίλ) και να αλλάξετε τον κωδικό αυτό. Κάθε εγκεκριμένος φοιτητής που έχει ήδη εγγραφεί δε θα επηρεαστεί, αλλά τα ανεπιθύμητα άτομα δε θα μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English