Πρόσβαση επισκεπτών

Έχετε την δυνατότητα να επιτρέψετε την πρόσβαση σε ορισμένους επισκέπτες στα μάθηματά σας.

Οι χρήστες αυτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σαν επισκέπτες χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο "Πρόσβαση σαν επισκέπτης" στην οθόνη πρόσβασης.

Οι επισκέπτες έχουν ΠΑΝΤΑ πρόσβαση ανάγνωσης μόνο - που σημαίνει οτι δεν μπορούν να αφήσουν καμία ανακοίνωση ή να επηρεάσουν το μάθημα για τους κανονικους φοιτητές με κανένα τρόπο.

Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αφήσετε ένα συνάδελφο να δεί τη δουλειά σας, ή να επιτρέψετε σε φοιτητές να δούν ένα μάθημα πρίν αποφασίσουν να εγγραφούν.

Να σημειώσουμε οτι έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο τύπους πρόσβασης επισκεπτών: με κλειδί εγραφής ή χωρίς. Εάν επιλέξετε πρόσβαση σε επισκέπτες που έχουν κλειδί, τότε αυτοί πρέπει να παρέχουν το κατάλληλο κλειδί εγγραφής ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που θα επιθυμούν να μπούν στα μαθήματά σας (αντίθετα με τους φοιτητές οι οποίοι χρειάζεται να το κάνουν αυτό μόνο μία φορά). Αυτό σας επιτρέπει να περιορίσετε τον αριθμό των επισκεπτών. Εάν επιλέξετε την πρόσβαση των επισκεπτών χωρίς κλειδί, τότε καθένας μπορεί κατευθείαν να μπεί στα μαθήματά σας σαν επισκέπτης.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English