Επεξεργασία γλώσσας

Για να επεξεργαστείτε γλώσσες σε αυτή τη σελίδα τα δικαιώματα των αρχείων θα πρέπει να επιτρέπουν στη διεργασία του εξυπηρετητή να τα μετατρέψει.

Μέσα σε μερικούς από τους χαρακτήρες θα αντιληφθείτε τους συμβολισμούς $a και $a->κάτι.

Αυτά αναπαραστούν μεταβλητές οι οποίες θα αντικτασταθούν από ονόματα ή άλλες λέξεις μέσα στο Moodle.

Όταν υπάρχει μόνο μια μεταβλητή, χρησιμοποιείται ο τύπος $a. Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες μεταβλητές, τότε κάθε μια έχει ένα όνομα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English