Κλίμακες

Οι διδάσκοντες μπορούν να δημιουργήσουν καινούριες κλίμακες σε ένα μάθημα για την βαθμολόγηση δραστηριοτήτων.

Το όνομα της κλίμακας πρέπει να είναι μια φράση που θα αναγνωρίζεται καθαρά: Θα εμφανίζεται σε λίστα κλιμάκων και σε κουμπιά βοήθειας ανάλογα με το περιβάλλον το οποίο επισκέπτεται ο χρήστης.

Η κλίμακα από μόνη της είναι ορισμένη από μαι λίστα τιμών που κινούνται από το αρνητικό στο θετικό, διαχωρισμένες με κόματα. Για παράδειγμα:

Απογοητευτικά, Όχι αρκετά καλα, Μέτρια, Καλά, Πολύ καλά, Πολύ καλά, Άριστα!

Οι κλίμακες θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνουν μια καλή περιγραφή του τι σημαίνουν και πως αναμένονται να χρησιμοποιηθούν. Αυτή η περιγραφή θα εμφανίζεται στις σελίδες βοήθειας για διδάσκοντες και μαθητές.

Τέλος, μπορεί να υπάρχουν μία ή παραπάνω "Τυπικές" κλίμακες ορισμένες στον ιστοχώρο σας από τον διαχειριστή του συστήματος. Αυτές θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα μαθήματα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας