Κλίμακες

Οι διδάσκοντες μπορούν να δημιουργήσουν καινούριες κλίμακες σε ένα μάθημα για την βαθμολόγηση δραστηριοτήτων.

Το όνομα της κλίμακας πρέπει να είναι μια φράση που θα αναγνωρίζεται καθαρά: Θα εμφανίζεται σε λίστα κλιμάκων και σε κουμπιά βοήθειας ανάλογα με το περιβάλλον το οποίο επισκέπτεται ο χρήστης.

Η κλίμακα από μόνη της είναι ορισμένη από μαι λίστα τιμών που κινούνται από το αρνητικό στο θετικό, διαχωρισμένες με κόματα. Για παράδειγμα:

Απογοητευτικά, Όχι αρκετά καλα, Μέτρια, Καλά, Πολύ καλά, Πολύ καλά, Άριστα!

Οι κλίμακες θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνουν μια καλή περιγραφή του τι σημαίνουν και πως αναμένονται να χρησιμοποιηθούν. Αυτή η περιγραφή θα εμφανίζεται στις σελίδες βοήθειας για διδάσκοντες και μαθητές.

Τέλος, μπορεί να υπάρχουν μία ή παραπάνω "Τυπικές" κλίμακες ορισμένες στον ιστοχώρο σας από τον διαχειριστή του συστήματος. Αυτές θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα μαθήματα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English