Περίληψη θέματος

η ιδέα μιας περίληψης ενός θέματος είναι ένα πολύ μικρό κείμενο που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των μαθητών στις δραστηριότητες του θέματος αυτού.

Κάθε περίληψη πρέπει να είναι πολύ μικρή, ώστε το μέγεθος τις σελίδας του μαθήματος να μην γίνεται πολύ μεγάλο.

Εάν είναι επιθυμητή η προσθήκη παραπάνω από μιας πρότασης, τότε προσθέτσε ένα πόρο σε αυτό το θέμα (π.χ. η πρώτη δραστηριότητα μπορεί να λέγεται Για αυτό το Θέμα).

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English