Εκπαιδευτές

Αυτή η σελίδα δείχνει έναν κατάλογο ανθρώπων που έχουν οριστεί σαν "εκπαιδευτές" σε αυτό το μάθημα (από τον διαχειριστή του συστήματος).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φόρμα για να ορίσετε ένα ρόλο (τίτλο) σε κάθε άτομο, όπως "Καθηγητής", "Επιβλέπων", "Βοηθός" κοκ. Αυτά θα εμφανιστούν στον κατάλογο μαθημάτων του δικτυακού τόπου και στον κατάλογο αυτών που συμμετέχουν. Αν αφήσετε το ρόλο κενό τότε θα χρησιμοποιηθεί η προκαθορισμένη λέξη για τον εκπαιδευτή (αυτή που ορίστηκε στη σελίδα ρυθμίσεων του μαθήματος).

Μπορείτε να ταξινομήσετε αυτό τον κατάλογο (να τοποθετήσετε τον κύριο εκπαιδευτή στην κορυφή του καταλόγου για παράδειγμα). Απλά επιλέξτε αριθμούς από τη στήλη "Ταξινόμηση". Αφού πατήσετε "Αποθήκευση αλλαγών" θα δείτε τη νέα ταξινόμηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μια ειδική περίπτωση είναι η επιλογή "Απόκρυψη" για κάποιον εκπαιδευτή. Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτής ΔΕ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ στον κατάλογο των μαθημάτων ή τον κατάλογο αυτών που συμμετέχουν. Θα είναι "κρυμμένοι" από τους φοιτητές (εκτός και αν αναρτήσουν μηνύματα στις ομάδες συζητήσεων κτλ)

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English