Τύποι εργασιών

Υπάρχουν διαθέσιμοι πολλαπλοί τύποι εργασιών:

Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν μια εργασία γίνεται έξω από το Moodle, όπως για παράδειγμα η κατασκευή μιας μακέτας.

Οι μαθητές μπορούν να δουν μια περιγραφή της εργασίας, αλλα δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την εργασία με κανένα τρόπο. Η βαθμολόγηση λειτουργεί κανονικά, και οι μαθητές θα παίρνουν ενημέρωση για τους βαθμούς τους.


Συγγραφή κειμένου

Αυτός ο τύπος εργασίας ζητά από τους μαθητές να γράψουν ένα κείμενο χρησιμοποιώντας τα σχετικά εργαλεία του Moodle. Οι διδάσκοντες μπορούν έπειτα να τους βαθμολογήσουν και να προσθέτουν σχόλια ή αλλαγές.

(Εάν είστε γνώστες παλαιότερων εκδόσεων του Moodle, αυτός ο τύπος εργασίας κάνει την ίδια δουλειά με την παλιά δραστηριότητα Journal)


Μεταφόρτωση αρχείου

Αυτός ο τύπος εργασίας επιτρέπει στον κάθε μαθητή να μεταφορτώσει ένα αρχείο ως παραδοτέο.

Αυτό μπορεί να είναι ένα κείμενο από επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Microsoft Word), μια εικόνα, ένα web site, ή κάτι άλλο το οποίο ζητήσατε από τους μαθητές να υποβάλλουν.


Μεταφόρτωση πολλών αρχείων

Αυτός ο τύπος εργασίας επιτρέπει στον κάθε μαθητή να μεταφορτώσει ένα ή περισσότερα αρχεία οποιουδήποτε είδους. Αυτά μπορεί να είναι κείμενα από επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Microsoft Word), εικόνες, ένα web site, ή κάτι άλλο το οποίο ζητήσατε από τους μαθητές να υποβάλλουν.

Αυτός ο τύπος εργασίας επιπλέον σας επιτρέπει να στείλετε σε κάθε μαθητή ένα ή περισσότερα αρχεία απάντησης. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δώσετε στον καθένα διαφορετικά π.χ. δεδομένα για την εκπόνηση της εργασίας.

Οι μαθητές επίσης μπορούν να εισάγουν σημειώσεις που θα περιγράφουν τα αρχεία, καταστάσεις προόδου, και άλλες πληροφορίες.

Η ολοκλήρωση αυτού του τύπου εργασίας πρέπει να επιβεβαιωθεί από το μαθητή. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση οποιαδήποτε στιγμή και οι μη ολοκληρωμένες εργασίες θα βαθμολογούνται ως πρόχειρες. Επίσης μπορείτε να επαναφέρετε οποιαδήποτε εργασία σε κατάσταση πρόχειρης αν το θέλετε.


Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English