Επαναπαράδωση εργασιών

Κανονικά οι μαθητές δεν μπορούν να ξαναδώσουν τις εργασίες τους από τη στιγμή που ο καθηγητής τις έχει βαθμολογήσει.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε οι μαθητές θα μπορούν να ξαναπαραδώσουν τις εργασίες ενώ αυτές έχουν βαθμολογηθεί (έτσι ώστε να επιτύχετε αναβαθμολόγηση). Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, εάν ο καθηγητής θέλει να ενθαρρύνει τους φοιτητές να κάνουν καλύτερη δουλειά σε μια επαναληπτική διαδικασία.

Προφανώς, αυτή η επιλογή δεν έχει καμία σχέση με τις εργασίες σε κατάσταση εκτός σύνδεσης δικτύου.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English