Επιτρέποντας νέες συζητήσεις

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να περιορίσετε τους φοιτητές απο το να στέλνουν νέο περιεχόμενο σε αυτή την ομάδα συζητήσεων.

Για τις περισσότερες ομάδες συζητήσεων θα θέλετε να αφήνετε τους φοιτητές χωρίς περιορισμούς και να επιλέξετε την πρώτη επιλογή που θα επιτρέπει σε αυτούς να ξεκινήσουν νέα θέματα συζήτησεων, όπως επίσης και να στέλνουν τις απαντήσεις τους μέσα σε αυτές τις ομάδες συζητήσεων.

Παρόλα αυτά, μερικές φορές θα θέλετε να απενεργοποίησετε αυτή την δυνατότητα. Για παράδειγμα, αυτό είναι χρήσιμο για την ομάδα συζητήσεων των Νέων όταν θέλετε μόνο οι καθηγητές να στέλνουν καινούργια θέματα που θα εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε την τρίτη δυνατότητα "καμία συζήτηση, καμία απάντηση".

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να επιτρέψετε μόνο στους καθηγητές να αρχίσουν μια καινούργια συζήτηση, αλλά να επιτρέπετε και στους φοιτητές να απαντάνε μέσα σε εκείνες τις ομάδες συζητήσεων. (π.χ. μέσα στην ομάδα συζητήσεων των νέων στην αρχική σελίδα) Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τη δεύτερη δυνατότητα, "καμία συζήτηση, αλλά επιτέπονται απαντήσεις".

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English