Επισυναπτόμενα για δημοσίευση

Μπορείτε προαιρετικά να επισυνάψετε ΕΝΑ αρχείο από τον υπολογιστή σας σε οποιαδήποτε δημοσίευση στις ομάδες συζητήσεων. Αυτό το αρχείο έρχεται στον server και αποθηκεύεται με το μήνυμά σας.

Αυτό είναι χρήσιμο, όταν για παράδειγμα θέλετε να μοιράσετε μια εικόνα, ή ένα έγγραφο Word.

Αυτό το αρχείο μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, συνίσταται όμως το αρχείο αυτό να ονομαστεί σε λατινικούς χαρακτήρες και χρησιμοποιώντας τις καθορισμένες καταλήξεις τριών γραμμάτων όπως .doc για έγγραφα του Word, .jpg ή .png για τις εικόνες, και άλλα. Αυτό θα έκανε ευκολότερο για τους άλλους να κατεβάσουν και να δούν τα επισυναπτόμενα αυτά στον υπολογιστή τους.

Εάν αλλάξετε ξανά ένα μήνυμα και επισυνάψετε ένα νεο αρχείο, τότε κάθε προηγούμενο αρχείο για αυτή την δημοσιέυση θα αντικατασταθεί.

Εάν αλλάξετε ξανά ένα μήνυμα με ένα επισυναπτόμενο και αφήσετε κενό αυτό το χώρο, τότε το αρχικό επισυναπτόμενο θα διατηρηθεί.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English