Τύποι των ομάδων συζητήσεων

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι ομάδων συζητήσεων για να επιλέξετε:

Μια απλή συζήτηση - είναι απλά ένα μόνο θέμα, όλο σε μία σελίδα. Ο τύπος αυτός είναι χρήσιμος για σύντομες συζητήσεις που εστιάζονται σε ένα θέμα.

Βασική ομάδα συζητήσεων για γενική χρήση - είναι μια ανοικτή ομάδα συζητήσεων όπου οποιοσδήποτε μπορεί να αρχίσει ένα νέο θέμα οποιαδήποτε στιγμή. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα συζήτησης γενικής χρήσης.

Κάθε πρόσωπο δημοσιεύει μια συζήτηση - κάθε πρόσωπο μπορεί να δημοσιεύσει ακριβώς ένα νέο θέμα συζήτησης (καθένας μπορεί να απαντήσει σε αυτό). Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε ο κάθε φοιτητής να αρχίσει μια συζήτηση για, ας πούμε, τις σκέψεις του σχετικά με το θέμα της εβδομάδας, και καθένας να αποκρίνεται σε αυτές.

(Περισότερη ανάπτυξη θα έρθει σε μελλοντικές εκδόσεις του Moodle)

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English