Λέξεις κλειδιά

Κάθε καταχώρηση στο λεξιλόγιο μπορεί να είναι συσχετιζόμενη με μια λίστα λέξεων κλειδιών.

Κάθε ψευδώνυμο μπαίνει σε νέα γραμμή (δε διαχωρίζεται από κόμμα).

Οι ψευδείς λέξεις και φράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικοί τρόποι αναφοράς μιας εισαγωγής. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιηθεί το φίλτρο αυτόματης σύνδεσης του λεξιλογίου, τότε τα ψευδώνυμα θα εμφανιστούν (καθώς και το κύριο όνομα της εισαγωγής) όταν αποφασιστεί ποιες λέξεις θα συνδεθούν με την εγγραφή αυτή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English