Επιτρέπονται τα σχόλια στις καταχωρήσεις

Οι μαθητές ανάλογα με την πρόσβαση που τους δίδεται μπορούν να προσθέσουν σχόλια στις καταχωρήσεις λεξιλογίου.

Οι καθηγητές μπορούν πάντα να προσθέσουν σχόλια στις καταχωρήσεις λεξιλογίου.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English