Επιτρέπεται η επισκόπηση εκτύπωσης

Οι μαθητές ανάλογα με την πρόσβαση που τους δίδεται μπορούν να κάνουν επισκόπηση εκτύπωσης λεξιλογίου.

Οι καθηγητές μπορούν πάντα να χρησιμοποιήσουν την επισκόπηση εκτύπωσης.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English