Ευαισθησία κατά το ταίριασμα χαρακτήρων

Καθορίζει εάν το ακριβές ταίριασμα κεφαλαίων η μικρών χαρακτήρων είναι απαραίτητο όταν πραγματοποιείται αυτόματη διασύνδεση στις εγγραφές αυτές.

Για παράδειγμα, όταν ενεργοποιείται, η λέξη "html" δεν θα συνδεθεί με την εγγραφή "HTML" του λεξιλογίου.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English