Καθορισμός του προορισμού των εισαγομένων καταχωρήσεων


Μπορείτε να καθορίσετε που θέλετε να γίνει η εισαγωγή των δικών σας καταχωρήσεων:

  • Τρέχον λεξιλόγιο: Θα επισυνάψει τις εισαγόμενες καταχωρήσεις στο τρέχον χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο.
  • Νέο λεξιλόγιο: Θα δημιουργήσει ένα καινούργιο λεξιλόγιο βασισμένο στις πληροφορίες που θα βρει στο φάκελο εισαγωγής και θα εισαγάγει τις καινούριες καταχωρήσεις σε αυτόν.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English