Καθορισμός του προορισμού των εισαγομένων καταχωρήσεων


Μπορείτε να καθορίσετε που θέλετε να γίνει η εισαγωγή των δικών σας καταχωρήσεων:

  • Τρέχον λεξιλόγιο: Θα επισυνάψει τις εισαγόμενες καταχωρήσεις στο τρέχον χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο.
  • Νέο λεξιλόγιο: Θα δημιουργήσει ένα καινούργιο λεξιλόγιο βασισμένο στις πληροφορίες που θα βρει στο φάκελο εισαγωγής και θα εισαγάγει τις καινούριες καταχωρήσεις σε αυτόν.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας