Διάταξη Εμφάνισης


Αυτή η ρύθμιση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται τα στοιχεία που περνάμε μέσα στο λεξιλόγιο. Οι προεπιλεγμένες διατάξεις  είναι:
Απλό λεξικό:
μοιάζει με ένα συμβατικό λεξικό με κάθε λήμμα χωριστά. Δεν εμφανίζεται το όνομα κανενός συντάκτη και οι επισυνάψεις παρουσιάζονται ως συνδέσεις.
Συνεχής:
παρουσιάζει τις καταχωρήσεις τη μία μετά την άλλη, χωρίς κανένα είδος διαχωρισμού μεταξύ τους, παρά μόνο τα εικονίδια τροποποίησης.
Ολόκληρο μαζί με το Συντάκτη:
Μία εμφάνιση σε στυλ φόρουμ που παρουσιάζει τα στοιχεία του συντάκτη. Οι επισυνάψεις παρουσιάζονται ως συνδέσεις.
Ολόκληρο χωρίς το συντάκτη:
Μία εμφάνιση σε στυλ φόρουμ που δεν παρουσιάζει τα στοιχεία του συντάκτη. Οι επισυνάψεις παρουσιάζονται ως συνδέσεις.
Εγκυκλοπαίδεια:
Όπως "Ολόκληρο μαζί με το Συντάκτη" αλλά τις συνημμένες εικόνες τις παρουσιάζει στην ίδια σειρά.
FAQ (συνηθέστερες απορίες):
Χρήσιμος για την εμφάνιση κατηγοριών FAQ "συνηθέστερων αποριών - ερωτήσεων". Επισυνάπτει αυτόματα τις λέξεις ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο θέμα και στην εξήγηση αντίστοιχα.

Οι διαχειριστές του Moodle μπορούν να δημιουργήσουν νέες διατάξεις εμφάνισης ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρουν στο αρχείο mod/glossary/formats/README.txt.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English