Τροποποίηση πάντα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποφασίσετε εάν οι σπουδαστές μπορούν να τροποποιήσουν τις καταχωρήσεις τους οποιαδήποτε στιγμή.

Μπορείτε να επιλέξετε:

  • Ναι: Οι καταχωρήσεις μπορούν πάντα να τροποποιηθούν.
  • Όχι: Οι καταχωρήσεις μπορούν να τροποποιηθούν μέσα σε κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English