Καθορίζοντας τον αριθμό καταχωρήσεων που παρουσιάζονται ανά σελίδα.

Το λεξικό μπορεί να διαμορφωθεί έτσι, ώστε να περιορίσει τον αριθμό καταχωρήσεων που παρουσιάζονται ανά σελίδα.
Εάν έχετε έναν μεγάλο αριθμό καταχωρήσεων, με υπερσυνδέσεις, θα πρέπει να θέσετε αυτόν τον αριθμό σε μικρότερη τιμή για να αποτρέψετε τους μακροχρόνιους χρόνους φόρτωσης της σελίδας.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English