Ταύτιση / σύνδεση ολόκληρων λέξεων

Αν η αυτόματη ταύτιση/σύνδεση είναι ενεργοποιημένη, με την εφαρμογή της ρύθμισης θα ταυτίζονται/συνδέονται μόνο ολόκληρες λέξεις.

Για παράδειγμα, αν εισάγουμε τη λέξη "και", δεν πρόκειται να γίνει σύνδεση με τη λέξη "καιρός", παρά το γεγονός ότι το "και" εμπεριέχεται στο "καιρός".

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English