Ορισμός γενικού λεξιλογίου όρων

Οι Γενικοί Διαχειριστές (administrators) μπορούν να ορίσουν ένα λεξιλόγιο όρων ως γενικό.

Τέτοια λεξιλόγια όρων μπορούν να βρίσκονται σε κάθε τμήμα κάθε ενότητας ενός μαθήματος, ιδιαίτερα όμως στην πρώτη σελίδα του μαθήματος.

Τα γενικά λεξιλόγια όρων διαφοροποιούνται από τα επιμέρους λεξιλόγια όρων στο ότι τα λήμματά τους συνδέονται αυτόματα όχι μόνο εντός του εκάστοτε μαθήματος αλλά σε όλο τον διαδικτυακό τόπο.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English