Αυτόματη σύνδεση κατηγοριών.

Μπορείτε να ορίσετε εάν θέλετε τις κατηγορίες να συνδέονται μεταξύ τους αυτόματα ή όχι.

Σημείωση: Οι κατηγορίες συνδέονται βασιζόμενες σε αντιστοιχία ολόκληρης της λέξης και σε αντιστοιχία κεφαλαίων-μικρών.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English