Καθορισμός του κύριου λεξιλογίου του Μαθήματος.

Το σύστημα του λεξιλογίου σας επιτρέπει να εξαγάγετε καταχωρήσεις από οποιοδήποτε δευτερεύον λεξιλόγιο στο κυρίως λεξιλόγιο του μαθήματος.

Προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να διευκρινίσετε ποιο λεξιλόγιο είναι το κύριο.

Σημείωση: Μπορείτε να έχετε μόνο ένα κύριο λεξικό ανά μάθημα και μόνο οι διδάσκοντες έχουν την δυνατότητα να το ενημερώσουν.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English