Επιλογές στην προβολή του Αλφάβητου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόοπο που ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα γλωσσάρι. πλοήγηση και αναζήτηση είναι πάντα διαθέσιμα αλλά μπορείτε να ορίσετε 3 ακόμη επιλογές:

SHOW SPECIAL Ενεργοποιήστε η απενεργοποιήστε την πλοήγηση ειδικών χαρακτήρων όπως @, #, etc.

SHOW ALPHABET Ενεργοποιήστε η απενεργοποιήστε την πλοήγηση γραμμάτων του αλφάβητου.

SHOW ALL Ενεργοποιήστε η απενεργοποιήστε την πλοήγηση όλων των καταχωρήσεων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English