Οι μαθητές μπορούν να κάνουν καταχωρήσεις

Είναι δυνατό να καθοριστεί ποιος μπορεί κάποιος να προσθέσει, επεξεργαστεί ή σβήσει τις δίκες του καταχωρήσεις. Οι καταχωρήσεις εξάγονται σε ένα κύριο λεξιλόγιο που μπορεί να ανανεωθεί ή να σβηστεί από καθηγητές μονό, έτσι οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μονό σε δευτερεύοντα λεξιλόγια.

Note: Ο καθηγητής μπορεί να σβήσει και να ανανεώσει εγγραφές οποιαδήποτε χρονική στιγμή

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English