Προσθήκη αλυσίδας κουίζ

Όχι
Μόνο ένα κουίζ θα προστεθεί σε κάθε μάθημα.

Ναι
Εάν το "Όνομα αρχείου" είναι αρχείο, θεωρείται η κεφάλη και όλα τα Hot Potatoes κουίζ του καταλόγου θα προστεθούν στο μάθημα σαν μια αλυσίδα κουίζ με ίδιες ρυθμίσεις.

Εάν το "Όνομα αρχείου" είναι φάκελος, όλα τα Hot Potatoes κουίζ του καταλόγου θα προστεθούν στο μάθημα σαν μια αλυσίδα κουίζ με ίδιες ρυθμίσεις.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English