Ανάλυση απάντησης αντικειμένων

Ο πίνακας αποτελείται από μια λίστα απαντήσεων (για κάθε ερώτηση) καθώς και τη συχνότητα της κάθε απάντησης.

  • Οι συχνότητες των σωστών απαντήσεων εμφανίζονται με κόκκινο κείμενο.
  • Οι συχνότητες των λάθος απαντήσεων εμφανίζονται με μπλε κείμενο.
  • Οι συχνότητες των αγνοούμενων απαντήσεων εμφανίζονται με καφέ κείμενο.
  • Οι συχνότητες των αριθμητικών δεδομένων εμφανίζονται με πράσινο κείμενο.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English