Ενεργοποίηση αναφοράς κλικ

ΝΑΙ
Μια ξεχωριστή εγγραφή αποθηκεύεται κάθε φορά που πατιέται ένα "hint", "clue" ή "check" κουμπί. Αυτό επιτρέπει στο καθηγητή να δει αναλυτική περιγραφή της κατάστασης του κουίζ ανά κλικ. Το μέγεθος της βάσης δεδομένων αυξάνεται πολύ γρήγορα από τον αριθμό των "click" εγγράφων.

ΟΧΙ
Μόνο μια εγγραφή ανά προσπάθεια (στο κουίζ) αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του Moodle.

Αυτή η επιλογή είναι αρχικά απενεργοποιημένη.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English