Περιήγηση

Μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές βοήθειες πλοήγησης για τους Hot Potatoes διαγωνισμούς γνώσεων.

Moodle μπάρα πλοήγησης
Η τυποποιημένη Moodle μπάρα πλοήγησης θα παρουσιάζεται στο ίδιο παράθυρο με τον διαγωνισμό γνώσεων στην κορυφή της σελίδας.

Moodle πλαίσιο πλοήγησης
Η τυποποιημένη Moodle μπάρα πλοήγησης θα παρουσιάζεται σε ξεχωριστό πλαίσιο στην κορυφή του διαγωνισμού γνώσεων..

Ενσωματωμένο <IFRAME>
Η τυποποιημένη Moodle μπάρα πλοήγησης θα παρουσιάζεται στο ίδιο παράθυρο με τον διαγωνισμό γνώσεων και ο διαγωνισμός γνώσεων θα ενσωματωθεί σε ένα <IFRAME>.

Hot Potatoes διαγωνισμός γνώσεων κουμπιά
Ο διαγωνισμός γνώσεων θα παρουσιάζεται μαζί με τα κουμπιά πλοήγησης, εάν υπάρχουν , καθορισμένα στο διαγωνισμό γνώσεων.

Ένα μόνο "Give Up" κουμπί
Ο διαγωνισμός γνώσεων θα παρουσιάζεται μαζί με ένα "Give Up" κουμπί στην κορυφή της σελίδας .

None
Ο διαγωνισμός γνώσεων θα παρουσιάζεται χωρίς καμία βοήθεια πλοήγησης π.χ. ούτε Moodle μπάρα πλοήγησης ούτε κανένα Hot potatoes κουμπί πλοήγησης.Όταν όλες οι ερωτήσεις του διαγωνισμού γνώσεων απαντηθούν σωστά, το Moodle είτε επιστρέφει στην σελίδα της ενότητας ή παρουσιάζει τον επόμενο διαγωνισμό γνώσεων, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του "Show next quiz?" πεδίου για το τρέχων διαγωνισμό γνώσεων.

 

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English