Μορφή Αναφοράς

Μπορρείτε να καθορίσετε διαφορετικά formats εξόδου για τις αναφορές σας.

Μορφή Αναφοράς

HTML
Αυτή η αναφορά θα δημιουργηθεί σε μορφή HTML κατάλληλη για να εμφανίζεται σε web browser

Excel
Αυτή η αναφορά θα δημιουργηθεί σε μορφή ".xls" αρχείου έτσι ώστε να μπορεί να ανοιχθεί από πρόγραμμα λογιστικών φύλλων όπως είναι το Microsoft Excel

Κείμενο
Αυτή η αναφορά θα δημιουργηθεί σε μορφή αρχείου κειμένου και να μπορεί να ανοιχθεί από εναν text editor.

Κωδικοποίηση

Υπάρχουν μια λίστα από διαθέσιμες κωδικοποιήσεις οι οποίες σας επιτρέπουν να ορίσετε τις τιμές από την αναφορά σας σε συγκεκριμένη κωδικοποίηση εάν κατι τέτοιο απαιτείται από το πρόγραμμα spreadsheet που έχετε. Για παράδειγμα το Microsoft Excel απαιτεί την "SJIS" κωδικοποίηση στα Iαπωνικά. Η λίστα από τις πιθανές κωδικοποιήσεις μπορεί να ρυθμιστεί από τη σελίδα του διαχειριστή στη σελίδα "Settings" για το HotPot module

Αναδήπλωση δεδομένων

Ναι
Οι τιμές των μακρών δεδομένων θα αναδηπλωθούν έτσι ώστε να χωρούν σε κελιά πινάκων. Αυτό μπορεί να κάνει κάποιες γραμμές αρκετά ψηλές.

Όχι
Οι τιμές των δεδομένων δε θα αναδιπλώνωνται

Εμφάνιση λεζάντας

Ναι
Στη βασική αναφορά, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα παρουσιάζονται με γράμματα. Μια λεζάντα θα δημιουργείται η οποία θα δείχνει ποια γραμματα αναπαριστούν ποιες απαντησεις.

Όχι
ερωτήσεις και απαντήσεις θα εμφανίζονται στην πλήρη αναφορά και καμιά λεζάντα δε θα δημιουργείται.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English