Εξατομικευμένες απαντήσεις

Αυτός ο πίνακας δείχνει πως ο κάθε χρήστης απάντησε στην κάθε ερώτησησε κάθε μια από τις προσπάθειες του κουίζ.

Αυτές οι προσπάθειες κωδικοποιούνται με χρώματα ως ακολούθως:

 • Σωστές απαντήσεις
 • Αγνοημένες απαντήσεις (if any)
 • Λανθασμένες απαντήσεις (if any)
 • Σκορ% (hints,clues,checks)
  • σκορ είναι το ποσοστό του σκορ για αυτή την ερώτηση
  • hints είναι ο αριθμός των hints
  • clues δείχνει εάν εμφανίστικε το clue (=1) ή όχι (=0)
  • checks είναι ο αριθμός των checks που έγιναν σε αυτή την ερώτηση. Η τιμή "-1" δείχνει πως ο μαθητής έκανε κλικ στο κουμπί "Εμφάνιση Απάντησης"

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English