Εμφάνιση του επόμενου κουίζ

No
Όταν το Κουίζ έχει ολοκληρωθεί, το Moodle θα καταγράψει αποτελέσματα και θα επιστρέψει στη βασική σελίδα για το τρέχων μάθημα.

Yes
Όταν το κουίζ ολοκληρωθεί, το Moodle θα καταγράψει τα αποτελέσματα και τότε θα εμφανίσει το επόμενο κουίζ της ενότητας. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο κουίζ, θα επιστρέψει στη βασική σελίδα για το τρέχων μάθημα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English