Ανανέωση επόμενου κουίζ

Όχι
Μόνο ο τρέχων διαγωνισμός γνώσεων θα ενημερωθεί.

Ναι
Άν ο διαγωνισμός γνώσεων είναι μιά αλυσίδα από Hot Potatoes quizzes , τότε όλοι οι διαγωνισμοί γνώσεως της αλυσίδας θα έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις με τον τρέχων γνώσεων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English