Διαγράψτε τις προσπάθειες σπουδαστών για αυτό το μάθημα (ταυτότητα χρηστών)


Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη μέσα στο πεδίο και κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι σας στο "σώσιμο των αλλαγών" για να διαγράψετε όλους τις προσπάθειες και τους βαθμούς για αυτόν τον χρήστη.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English