Εξάρτηση


Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στην τρέχουσα ενότητα να είναι εξαρτημένη από την απόδοση των σπουδαστών σε μία άλλη ενότητα που ανήκει στο ίδιο μάθημα. Εάν η απόδοση που έχει τεθεί σαν προαπαίτηση δεν καλύπτεται, τότε ο σπουδαστής δεν θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε αυτό το μάθημα.
Οι όροι για την εξάρτηση περιλαμβάνουν:

  • Χρόνος που πρέπει να ξοδευτεί: ο σπουδαστής πρέπει να ξοδέψει το καθορισμένο αυτό χρονικό διάστημα στην προαπαιτούμενη ενότητα.
  • Ολοκλήρωση: ο σπουδαστής πρέπει να ολοκληρώσει την προαπαιτούμενη ενότητα.
  • Βαθμός καλύτερος από: ο σπουδαστής πρέπει να κερδίσει έναν βαθμό στην προαπαιτούμενη ενότητα που να είναι καλύτερος από αυτόν που διευκρινίζεται εδώ.

Οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν είναι απαραίτητο.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English