Εμφάνιση του αριστερού καταλόγου επιλογών


Αυτό θα παρουσιάσει έναν κατάλογο των σελίδων σε αυτή την ενότητα του μαθήματος.

Επίσης, ορίζοντας μια βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός, ο χρήστης που παίρνει μέρος σε αυτή την ενότητα πρέπει να έχει έναν βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από το βαθμό που τίθεται ως στόχος προκειμένου να είναι σε θέση να δει τις επιλογές που υπάρχουν στο αριστερό μέρος της σελίδας. Αυτό επιτρέπει στους σχεδιαστές (δημιουργούς) της ενότητας να αναγκάσουν τους χρήστες (σπουδαστές) να παρακολουθήσουν όλες τις ενότητες του μαθήματος από την αρχή αν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούν αυτό το μάθημα. Κατόπιν, εάν ένας χρήστης (σπουδαστής) επαναλαμβάνει την ενότητα και αφού έχει την απαραίτητη βαθμολογία, μπορεί να δει (να έχει πρόσβαση) στον αριστερό κατάλογο επιλογών που θα τον βοηθήσει στην επανάληψη.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English