Βαθμολογία εργασιών που έχουν υποβληθεί

Πρόκειται για το μέγιστο βαθμό που μπορεί να δοθεί σε μια εργασία που έχει υποβληθεί για εξέταση και βαθμολόγηση.

Ο γενικός βαθμός μιας άσκησης προκύπτει από το άθροισμα της διδακτικής επίδοσης του διδασκόμενου και των βαθμών από τις εργασίες που έχει υποβάλει. Επομένως, αν ο μέγιστος βαθμός διδακτικής επίδοσης διδασκόμενου έχει οριστεί να είναι το 30 και ο μέγιστος βαθμός για τις υποβληθείσες εργασίες το 70, τότε ο μέγιστος γενικός βαθμός της άσκησης είναι το 100.

Ο βαθμός μπορεί να αλλάξει εύκολα και να γίνει άμεσα αντιληπτός από διδάσκοντες και διδασκόμενους.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English