Ο βαθμός σε περίπτωση επανεξέτασης

Σε περίπτωση που οι διδασκόμενοι επανεξεταστούν σε ένα μάθημα, ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να εμφανίσει στη σελίδα με τους βαθμούς του μαθήματος είτε το μέσο όρο από τις δυο ή περισσότερες εξετάσεις, είτε την καλύτερη επίδοση.

Η επιλογή του αυτή αλλάζει ανά πάσα στιγμή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English