Προβολή καλύτερων επιδόσεων

Δημιουργείται και προβάλλεται πίνακας με τις υψηλότερες επιδόσεις σε ένα μάθημα. Οι διδασκόμενοι μπορούν να επιλέξουν το όνομα που θέλουν να εμφανίζεται μαζί με την επίδοσή τους. Λειοτυργεί φίλτρο που ελέγχει τις επιλογές 'ανάρμοστων' ονομάτων.

Ο πίνακας καλύτερων επιδόσεων δε δείχνει αν η επιλογή "Μάθημα Πρακτικής" είναι ενεργοποιημένη.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English