Ο μέγιστος αριθμός απαντήσεων σε μία ενότητα

Ο μέγιστος αριθμός απαντήσεων σε μία ενότητα

Αυτή η τιμή προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό απαντήσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 4 .Εάν η ενότητα χρησιμοποιεί μόνο, για παράδειγμα, TRUE or FALSE ερωτήσεις είναι λογικό να τεθεί αυτή η τιμή σε 2.

Αυτή η παράμετρος θέτει επίσης το μέγιστο αριθμό διακλαδώσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν πίνακα διακλαδώσεων.

Στην πραγματικότητα εάν θέλετε να προσθέσετε μια ερώτηση με πολλές επιλογές ή έναν μακρύ πίνακα διακλαδώσεων η αλλαγή αυτής της παραμέτρου θα είναι απαραίτητη.Μετά την προσθήκη της ερώτησης ή του πίνακα διακλαδώσεων η παράμετρος αυτή μπορεί να μειωθεί σε μια πιο "standard" τιμή.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English