Μέγιστος αριθμός προσπαθειών (από Μαθητές)

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών (από Μαθητές)

Αυτή η τιμή καθορίζει τον μέγιστο αριθμό προσπαθειών που έχει ένας μαθητής να απαντήσει οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις της ενότητας.Σε περίπτωση ερωτήσεων που δεν παρέχουν την απάντηση , για παράδειγμα σύντομη απάντηση ή αριθμητική ερώτηση, αυτή η τιμή δίνει μια απαραίτητη ρουτίνα διαφυγής στην επόμενη σελίδα της ενότητας.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5 .Μικρότερες τιμές ίσως αποθαρρύνουν τον μαθητή από το να σκεφτεί τις ερωτήσεις.Μεγαλύτερες τιμές ίσως οδηγήσουν σε περισσότερη απογοήτευση.Αλλάζοντας την τιμή σε ένα δίνει μόνο μία ευκαιρία στον μαθητή να απαντήσει στην ερώτηση.

Σημειώστε ότι αυτή η τιμή είναι καθολική παράμετρος και ισχύει για όλες τις ερωτήσεις στην ενότητα ανεξάρτητα από τον τύπο τους.

Σημειώστε ότι αυτή η παράμετρος δεν αφορά τους καθηγητές όταν ελέγχουν ερωτήσεις ή πλοηγούντε στο μάθημα. Ο έλεγχος του πλήθους των προσπαθειών εξαρτάται από τις τιμές που αποθηκέυονται στην βάση δεδομένων και τις προσπάθειες ερωτήσεων από καθηγητές δεν καταγράφονται. Ο καθηγητής πρέπει να γνωρίζει τις ερωτήσεις!

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English