Αριθμός σελίδων (κάρτες) που παρουσιάζονται

Αριθμός σελίδων (κάρτες) που παρουσιάζονται

Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται μόνο στα μαθήματα τύπου Flash . Η προκαθορισμένη τιμή είναι μηδέν που σημαίνει ότι όλες οι σελίδες/οι κάρτες παρουσιάζονται σε μία ενότητα . Ο καθορισμός αυτής της παραμέτρου σε διαφορετική από το μηδέν τιμή δείχνει τον αριθμό σελίδων/καρτών. Αφότου έχει παρουσιαστεί ο αριθμός σελίδων/ καρτών έχουμε τέλος της ενότητας και παρουσιάζεται ο βαθμό του μαθητή .

Εάν η παράμετρος έχει ορισθεί σε αριθμό μεγαλύτερο από τον αριθμό των σελίδων της ενότητας τότε το τέλος της ενότητας φτάνει όταν έχουν παρουσιαστεί όλες οι σελίδες.

 

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας