Αριθμός σελίδων (κάρτες) που παρουσιάζονται

Αριθμός σελίδων (κάρτες) που παρουσιάζονται

Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται μόνο στα μαθήματα τύπου Flash . Η προκαθορισμένη τιμή είναι μηδέν που σημαίνει ότι όλες οι σελίδες/οι κάρτες παρουσιάζονται σε μία ενότητα . Ο καθορισμός αυτής της παραμέτρου σε διαφορετική από το μηδέν τιμή δείχνει τον αριθμό σελίδων/καρτών. Αφότου έχει παρουσιαστεί ο αριθμός σελίδων/ καρτών έχουμε τέλος της ενότητας και παρουσιάζεται ο βαθμό του μαθητή .

Εάν η παράμετρος έχει ορισθεί σε αριθμό μεγαλύτερο από τον αριθμό των σελίδων της ενότητας τότε το τέλος της ενότητας φτάνει όταν έχουν παρουσιαστεί όλες οι σελίδες.

 

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English