Αναδυόμενο αρχείο ή ιστοσελίδα

Αυτό θα δημιουργήσει ένα αναδυόμενο παράθυρο όταν αρχίζει η ενότητα σε ένα αρχείο (π.χ : ένα mp3 αρχείο) ή σε μία ιστοσελίδα. Επίσης, ένας σύνδεσμος θα τυπωθείσε όλες τις σελίδες της ενότητας ωστέ να μπορεί να ανοιχτεί πάλι το pop-up παράθυρο άν είναι αναγκαίο.

Προαιρετικά δημιουργήτε ένα κουμπί "κλείσιμο παραθύρου" στο κάτω μέρους του pop-up επίσης το ύψος και πλάτος του παραθύρου μπορεί να τροποποιηθεί .

 

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English