Επιτρέπεται η επισκόπηση μαθητή

Αυτό θα αφήσει το σπουδαστή να πλοηγηθεί πίσω μέσα στο μαθήμα για να αλλάξει τις απαντήσεις τους.

 

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English